PORADNIK PEŁNOMOCNIKA OCHRONY

Wg opinii przedstawionej przez konsultantów - doświadczonych funkcjonariuszy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW – autorzy w sposób prosty i rzetelny wyjaśniają większość problemów związanych z działalnością pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych. Jest to wartościowa pozycja dla kandydatów na pełnomocników ochrony informacji niejawnych, którzy zamierzają zająć się profesjonalnie ochroną informacji niejawnych i poszukują w związku z tym sprawdzonego źródła wiedzy. Niewątpliwe korzyści z lektury poradnika uzyskają również doświadczeni pełnomocnicy ochrony, którzy będą mogli skonfrontować swoje metody pracy z propozycjami, jakie przedstawili autorzy.


Poradnik przedstawia konsekwentnie metodykę pracy pełnomocnika ochrony informacji niejawnych na wszystkich płaszczyznach regulowanych ustawą o ochronie informacji niejawnych i przepisami wykonawczymi obowiązującymi, po tzw. „dużej nowelizacji” tj. po 16 czerwca 2005 roku /nie mylić z Dz.U.2010.182.1228/ .

 

Poradnik różni się od istniejących pozycji na rynku wydawniczym tym, że w sposób usystematyzowany porusza wszystkie zagadnienia leżące w zakresie zadań i obowiązków pełnomocnika ochrony, wynikające ze znowelizowanej ustawy oraz aktów wykonawczych. Znajdziemy tu wyczerpujące informacje o organizacji pionu ochrony, zasadach właściwego przeprowadzania postępowań sprawdzających oraz ich dokumentowania, a także informacje o realizacji innych zadań w tym: szkoleń, kontroli, opracowywania planu ochrony informacji niejawnych, dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 

W książce autorzy przedstawiają również propozycje rozwiązań zagadnień, które przynosi codzienna praktyka - nieuregulowanych obowiązującymi przepisami.


Treść merytoryczną wydawnictwa uzupełnia 19 załączników pośród których są wzory formularzy oraz druki niezbędne do ewidencjonowania i prowadzenia postępowań sprawdzających.


Poradnik pełnomocnika ochrony”, to książka, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego pełnomocnika, by na co dzień mógł korzystać ze zgromadzonych tam specjalistycznych informacji i wzorów rozwiązań, szczególnie w chwilach pojawiających się wątpliwości. Serdecznie polecamy.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

AUTORZY

 

mgr inż. Marek Anzel, specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Oddział Pomorski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, a także wielu artykułów, między innymi publikowanych w dwumiesięczniku „Ochrona mienia i informacji”.

 

mgr inż. Rafał Czajka, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalista ds. ochrony informacji niejawnych, wykładowca i organizator szkoleń. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa osobowego, przemysłowego oraz ochrony informacji niejawnych w kontaktach międzynarodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w pionach ochrony informacji niejawnych, między innymi na stanowisku pełnomocnika ochrony.