USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 roku
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.2017.1993 

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.2006.169.1203

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
Dz.U.2006.165.1173

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2006 roku
w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.2006.142.1014

ZARZĄDZENIE NR 21/21 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie utworzenia kancelarii tajnej międzynarodowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.CBA.2021.21

ZARZĄDZENIE NR 30/20 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.CBA.2021.1

ZARZĄDZENIE NR 9/21 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 12 maja 2021 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.CBA.2021.9

ZARZĄDZENIE NR 24/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 21 października 2019 roku
w sprawie zasad i trybu kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 Dz.U.CBA.2019.24

ZARZĄDZENIE NR 6/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 6 lutego 2019 roku
w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 Dz.U.CBA.2019.6

ZARZĄDZENIE NR 5/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 3 lutego 2017 roku 
w sprawie czynności konwojowo-ochronnych
Dz.U.CBA.2017.5

ZARZĄDZENIE NR 19/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 1 lipca 2016 roku 
w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.CBA.2016.19

ZARZĄDZENIE NR 10/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.CBA.2016.30

ZARZĄDZENIE NR 20/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.CBA.2014.24

ZARZĄDZENIE NR 14/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 26.11.2012 roku
w sprawie archiwizowania akt zakończonych postępowań sprawdzających
Dz.U.CBA.2014.15