PORADNIK
dla
PERSONELU KANCELARII TAJNEJ

Ciągłe nowelizacje ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych zmuszają nas do weryfikacji oraz zmiany przyzwyczajeń
i nawyków wypracowanych przez długie lata pracy w kancelariach tajnych naszych jednostek organizacyjnych, firm, przedsiębiorstw. Jak każda zmiana ustawy, także ta ostatnia z 2010 roku budzi sporo kontrowersji wśród personelu pionów ochrony. Dotyczy to zwłaszcza nowych zasad organizacji kancelarii tajnych
oraz innych niż kancelaria tajna komórek, w których są rejestrowane materiały niejawne, stosowania środków ochrony fizycznej, ewidencjonowania, oznakowywania pism i materiałów niejawnych, itp. „Poradnik dla personelu kancelarii tajnej” próbuje przybliżyć nam te zmiany w sposób niezwykle praktyczny.


Tom, który przedstawiamy czytelnikom, jest trzecią książką autorstwa Marka Anzela – wieloletniego specjalisty do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych, współpracującego z wieloma firmami i organizacjami zajmującymi się ochroną informacji niejawnych. Osoba Marka Anzela jest powszechnie znana na Forum I_N (http://in.hdt.pl) jako postać pełna fachowych i bezinteresownych porad dla innych. Potrafi w sposób bardzo przystępny i dla wszystkich zrozumiały przybliżać i wyjaśniać zawiłości związane z przepisami odnoszącymi się do ochrony informacji niejawnych.

„Poradnik dla personelu kancelarii tajnej” przybliża nam w sposób niezwykle przystępny zasady funkcjonowania nie tylko kancelarii tajnej, ale również innych niż kancelaria tajna komórek, w których są rejestrowane materiały niejawne, począwszy od zasad ich organizacji poprzez prowadzenie kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych, a skończywszy na zasadach archiwizacji dokumentacji niejawnej. Poradnik zawiera wiele wzorów przydatnych w codziennej pracy personelu kancelarii tajnej (niejawnej), jak również praktyczne ćwiczenia związane z wypełnianiem „koszmarnych” rubryk ewidencyjnych i nie tylko.
Poradnik różni się od istniejących pozycji na rynku wydawniczym tym, że w sposób usystematyzowany porusza wszystkie zagadnienia leżące w zakresie zadań i obowiązków personelu kancelarii tajnej (
niejawnej). Rozczaruje się ten, kto spodziewa się, że znajdzie w nim sam opis rozporządzeń i ich interpretację. Poradnik jest nasycony praktycznymi poradami, sposobami rozwiązań, wzorami.
Osobiście, moją szczególną uwagę zwrócił rozdział dotyczący przepisów archiwalnych. Temat niezwykle wrażliwy, ponieważ bardzo wiele zależy od poprawnego skompletowania dokumentacji. Gdy tę czynność wykonamy poprawnie, to w przyszłości nie będziemy mieli problemów z przekazaniem dokumentacji do archiwum i nikt nie będzie nas niemiło wspominał po zakończeniu naszej działalności. Niejednokrotnie zdarza się, że obejmujemy nowe stanowisko pracy i ogrom zaległości w prowadzonej dokumentacji jest tak wielki, iż czujemy się wręcz załamani. Okazuje się, że nasz poprzednik na tym stanowisku niczym się nie przejmował
J

„Poradnik dla personelu kancelarii tajnej”, to książka, która zawiera wiele specjalistycznych informacji i wzorów rozwiązań z których będziemy chętnie korzystać w chwilach pojawiających się wątpliwości. Pozycja ta powinna znaleźć się szczególnie w biblioteczce każdego pracownika kancelarii tajnej, innej niż kancelaria tajna komórki, w której są rejestrowane materiały niejawne, jak również pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Serdecznie polecam.

Paweł Chachurski

 


SUPLEMENT - jako dodatek na CD dołączony do Poradnika.

Wydany w 2011 roku „Poradnik dla personelu kancelarii tajnej” oparty jest głównie na postanowieniach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz na „doraźnie” wydanych rozporządzeniach w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych
i innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych.
Pod koniec 2011 roku opublikowano nowe rozporządzenia regulujące przedmiotową problematykę, w tym przede wszystkim:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U.2011.276.1631).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U.2011.288.1692).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U.2011.271.1603).
Powyższe akty prawne ponownie wprowadzają wiele zasadniczych zmian w zakresie dotychczas przyjętych reguł w pracy kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek, w których są rejestrowane materiały niejawne.
W związku z powyższym postanowiono opracować uzupełnienie do opublikowanego Poradnika, które zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, a przede wszystkim przedstawia w formie szczegółowo opracowanych załączników nowe zasady oznaczania materiałów niejawnych i umieszczania na nich klauzul tajności, nowe zasady ewidencjonowania materiałów niejawnych, jak również przykłady prowadzenia nowych dzienników ewidencji.
Należy zaznaczyć, iż wszystkie druki kancelaryjnych rejestrów ulegają zmianie.
Warto podkreślić, iż praktyczne przykłady i wzory zajmują aż 107 stron, w których przedstawiono między innymi całkowicie nowatorski sposób ewidencjonowania kopii dokumentów elektronicznych.

 

AUTOR

 

mgr inż. Marek Anzel, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, na Uniwersytecie Śląskim oraz PWSBiA w Warszawie. Autor:
- „Vademecum Kancelarii Tajnej”,
- „Poradnika dla Personelu Kancelarii Tajnej”,
- "Szacowania ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych",
- "Przykładowej dokumentacji pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych",
współautor „Poradnika Pełnomocnika Ochrony”.
Ponadto na stałe współpracuje z dwumiesięcznikiem „Ochrona Mienia i Informacji”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych.

 

 


,,PORADNIK DLA PERSONELU KANCELARII TAJNEJ”
ISBN 978-83-930686-0-9
NAKŁAD WYCZERPANY

Podobne pozycje /PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ KANCELARII NIEJAWNEJ/
można nabyć pod adresem: http://www.one1.pl w dziale POMOCE NAUKOWE

 


Pozycje, które ukazały się z tej serii: